Micro:bit 


microbitMorsetræner med micro:bit

Artikel om en morsetræner, som sender bogstaver og tal i morse via en højttaler. Et tegn sendes, når brugeren trykker på Next, og tegnet vises på displayet. Tegnet gentages ved at trykke på Repeat.

Begge versioner af micro:bit kan anvendes. Micro:bit'en programmeres med dette Python-script. Artiklen beskriver hvordan det gøres. 

Skrevet af OZ1BXM Lars Petersen 09-Feb-2021.

Homepage: oz1bxm.dk