Fem gode råd til QRP-operatøren

QRP logo

På denne side vil jeg beskrive de erfaringer, som jeg har fået i løbet af de år, hvor jeg har kørt QRP. Mine hovedinteresser inden for QRP er CW og DX på HF-båndene. Det vil naturligt nok afspejle sig i det følgende.

§ 1 Drop den opgivende holdning

Kender du disse udsagn? Hvis du gør, så vil jeg mene, at de modsiges af mine erfaringer.
En opgivende holdning er en stor hindring for QRP-operatøren. Faktisk kan man have det både sjovt og køre en masse DX med ganske få watt. Den eneste forskel mellem QRP-effekt og 'normal' effekt (dvs. 100 W eller mere) er signalstyrken. QRP-signalet vil som regel være 2-3 S-streger svagere end det 'normale' signal. Dette betyder, at under visse (dårlige) forhold er 5 W simpelthen ikke tilstrækkeligt til at få forbindelse med, hvorimod den amatør, som kører 100 W, vil få forbindelse. Når dette er sagt, så er der i øvrigt ingen forskel. Faktorer som modtagerens og antennens kvalitet, operatørens telegrafifærdighed og hans erfaring med udbredelsesforhold kan direkte sammenlignes med dem, som kører med høj effekt.

Pointe: Giv ikke op bare fordi du kører QRP. Lad være med at have 'dårlig samvittighed' over at køre med lav effekt. En radioamatørs manglende resultater afhænger ikke af den effekt, han sender med. Manglende resultater skyldes dårlig operationsteknik, at man ikke kender udbredelsesforholdene eller at man sender forvrænget eller dårlig CW.

§ 2 Lær telegrafi og brug det

Den mest populære og anvendte modulationsform blandt QRP-operatører er CW. Sæt dig et mål: Jeg vil lære at telegrafere ordentligt. Dette kræver øvelse, både på båndene og udenfor. Det tog mig flere år at opnå den færdighed. Efter bestået morseprøve er det er en god ide at øve sig, uden at man går i luften. Selv brugte jeg nogle kassettebånd, som trænede speed 60 og 70 (morseprøvens krav var speed 60). På denne måde kan man øve både sending og modtagning i sit eget tempo. Man opnår sikkerhed, fordi ingen hører de fejl, man begår. Men samtidig er det nødvendigt at køre nogle forbindelser over radioen. Dette vil give erfaring med afvikling af rigtige QSOer. Man lærer også at håndtere QRM og QSB, og man lærer at læse de stationer, som sender dårlig CW.

§ 3 Opøv en god lytteteknik

Når man gennemsøger et bånd, bør man lytte omhyggeligt og identificere kaldesignalet på alle dem, man hører. Lyt både efter dem med stor signalstyrke og dem, som er svage. Jeg bliver ofte glædelig overrasket, når jeg kalder en svag station og han svarer. Hvis man er den eneste station, som kalder ham, betyder ens signalstyrke ikke så meget.

Her i Europa kan man ofte begå den fejl, at man undlader at kalde en svag DX, fordi de nærliggende stationer er meget kraftige. Man derfor tror, at DX-stationen ikke kan høre en. Men det er ikke sikkert, at DX-stationen har det samme lydbillede som du. Det kan være, at de europæiske stationer er så kraftige, fordi de beamer i din retning. De høres muligvis slet ikke af DX-stationen. Gå derfor ikke uden om de svage DX-stationer. Prøv at kalde dem!

§ 4 Deltag i contester

Er det sværere at køre DX i en contest end under normale forhold? Det mener jeg ikke. Det er min erfaring, at deltagelse i en større contest giver bedre muligheder for at køre DX end man normalt har ved adskillige måneders almindelig DX-jagt på båndene. Det er simpelthen nemmere og hurtigere at køre DX i en test! Det er fordi de eftertragtede lande lettere kan køres, da pile-up'erne er mindre. Dette gælder især på testens sidste dag.

Her er nogle tips til den amatør, som ikke har den store erfaring med contester, men som gerne vil køre nogle flere lande:

§ 5 Byg selv noget udstyr

I dag, hvor de fleste amatørers foretrukne sprog er "dankortsk", er der ikke meget, som kan sammenlignes med det at gå i luften med hjemmebygget grej. Det er vanskeligt at beskrive, hvis ikke du selv har prøvet det, men det føles bare godt. Jeg kan kun opfordre til, at du giver dig selv den oplevelse! Blandt velegnede projekter til hjemmebyg vil jeg nævne følgende: Watt-meter, antenne-tuner, en telegrafisender eller måske en rigtig transceiver! Rock-Mite er et eksempel på en simpel transceiver for 20 meter båndet.

Hvordan QRP-operatøren kan forbedre sin operationsteknik

Generelt er det ikke nødvendigt at tilføje /QRP efter sit call, hver gang man kalder en station. Hvis den kaldte station hører dig, vil han normalt svare. Et klart læsbart opkald med en behagelige tone samt en god operationsteknik betyder mere end signalstyrken. Der er dog en undtagelse fra ovenstående regel: Nogle gange er det en fordel at tilføje /QRP til sit kaldesignalet for at tiltrække sig opmærksomhed!

Når først QSOen er etableret, er det ikke nødvendigt for QRP-operatøren at sende RST, navn og QTH tre eller flere gange. Under normale forhold bør man kun sende disse oplysninger en enkelt gang eller to. Hvis man gentager dem uden grund, virker det, som om du på forhånd regner med, at dit signal er svært at læse. Hvis det faktisk forholder sig således, vil den anden station blot bede dig om at gentage det, som han ikke fik første gang.

Ovenstående gælder også udvekslingen af RST og serienummer under en contest. Her bør man sende præcis på samme korte måde som dem, der kører med high-power. Hvis den anden station mangler en oplysning, vil han bare bede dig om at gentage den.


Skrevet af Lars Petersen, OZ1BXM, 17-9-2001. Opdateret 11-01-2013.
Læs også
10 steps to QRP success af VK3YE

Startside