Kør EME med WSJT-X

Denne side beskriver, hvordan jeg kører JT65B på 144 MHz EME med programmet WSJT-X. Min radio og antenne er beskrevet her: My EME station for 144 MHz.

tre vinduer åbne
Figur 1.

Figur 1 viser mit skrivebord i Windows 10. WSJT-X og Wide Graph er begge synlige, og N0UK EME Chat kører i en browser i nederste højre hjørne.

Modtagning

default WSJT-X
Figur 2.

WSJT-X bør indstilles som vist på figur 2 når du lytter efter stationer. Den grønne søjle i nederste, venstre hjørne viser, at audio-signalets niveau er passende. Hvis søjlen har andre farver, skal niveauet justeres i Windows. Modtageren står på 144,120000 som er en almindelig opkaldsfrekvens til digital EME. Den grønne prik viser, at CAT-interfacet til transceiveren er OK. Boksen DX-Call er ikke udfyldt, da vi er i gang med at lytte, og ikke har fundet en station, som vi vil sende til. Submode B viser, at mode er JT65B. Sync er sat til den mindst mulige værdi for at få størst følsomhed i WSJT-X. TX even/1st er ikke afkrydset og det betyder sending i ulige minutter. Hvis TX even er afkrydset, vil vi sende i lige minutter. Sh er ikke afkrydset hvilket betyder, at short-hand ikke sendes (kan dog modtages). F Tol er 50 Hz hvilket betyder, at modtagern lytter efter sync-tonen +/- 50 Hz fra den frekvens, som står i Rx (i dette tilfælde 1500 Hz). Tx viser den frekvens hvor sync tonen sendes. Pwr regulerer audio output fra lydkort til transceiver og dermed senderens udgangseffekt. Udgangseffekten kan også reguleres på senderen med RF PWR. Ved at trykke på Tune vil PTT aktiveres og WSJT-X sender en tone på 1 kHz. Tryk på Tune igen for at afbryde tonen og deaktivere PTT. Knappen Halt TX kan bruges når som helst du sender; den afbryder sendingen med det samme.

Knappen Log QSO skriver QSOen ind i logfilen wsjtx_log.adi. Du  finder logfilen ved at vælge File > Open log directory. Et klik på knappen Erase sletter vinduet Average Decodes mens et dobbeltklik sletter indholdet i begge vinduer.
  
waterfall with CQ
Figur 3.

Når vi skal dekode en JT65B station, skal vi indstille på sync-tonen. Modtagerens frekvensområde er markeret med grøn farve øverst på figur 3. Ved at  højre-klikke på sync-tonen vil modtageren indstilles som vist på figuren. Hvis man venstre-klikker på sync-tonen er det kun modtageren, som flyttes. Modtagelsen starter ved 1150 Hz, som er sync-tonens frekvens, og går op til 1500 Hz, som er den højeste data tone. Den røde linie øverst viser senderens frekvensområde (det samme som modtagerens). 

Sending

dump
Figur 4.

Figur 4 viser en EME QSO. Single-Period Decodes viser det, som modtages, mens Average Decodes viser det, som sendes. Du har indstillet modtager og sender som vist på figur 3. I venstre vindue ser du, at LZ2FO kalder CQ, og du bestemmer dig for at kalde ham. Du dobbelt-klikker på linien "CQ LZ2FO KN13" som er modtaget klokken 1756 UTC. Så overfører WSJT-X kaldesignalet LZ2FO til boksen DX Call og alle makroer udfyldes. Desuden vil prikken under Next flyttes op til den øverste makro som vil blive sendt næste gang, WSJT-X går i luften. Enable TX bliver rød, da WSJT-X regner med, at du vil sende, når det næste minut begynder. WSJT-X sender kun, hvis Enable Tx (eller Tune) er røde.

Her er en beskrivelse af slagets gang minut for minut: 

1756 venstre vindue: LZ2FO kalder CQ. Jeg dobbelt-klikker på den grønne linie og WSJT-X gør klar til at sende i det næste minut. Knappen Enable Tx bliver rød.
1757 højre vindue: Jeg sender "CQ OZ1BXM JO46". Det var en fejl. Jeg burde ikke sende CQ til en station, som er i gang med at kalde CQ. 
1758 venstre vindue: Der modtages ingenting.
1759 højre vindue: Jeg har nu valgt den rigtige makro og sender "LZ2FO OZ1BXM JO46".
1800 venstre vindue: Der modtages ingenting.
1801 højre vindue: Jeg sender igen "LZ2FO OZ1BXM JO46".
1802 venstre vindue: LZ2FO fortsætter med at kalde CQ.
1803 højre vindue: Jeg sender "LZ2FO OZ1BXM JO46" igen og håber, at han hører mig.
1804 venstre vindue: LZ2FO svarer mig og giver rapporten OOO. Bemærk at linien skifter til rød fordi vi nu er i QSO.
1805 højre vindue: Jeg sender RO, altså rapporten O samt R fordi alt er modtaget korrekt. RO sendes som short-hand, da Sh er afkrydset.
1806 venstre vindue: LZ2FO giver mig rapporten OOO igen. Gad vide om han har modtaget mit "RO"?
1807 højre vindue: Jeg sender RO igen.
1808 venstre vindue: LZ2FO sender RRR og bekræfter hermed, at han har modtaget alle oplysninger.
1809 højre vindue: Jeg sender 73. Det viser, at QSOen er færdig.
1810 venstre vindue: LZ2FO sender også 73.

En QSO som denne er realistisk, selv om der var lidt forvirring i starten. Bemærk, at hvis en meddelelse ikke bliver modtaget af den anden part, bliver den gentaget. Det sker i minut 1759, 1801 og 1803 samt i 1804 og 1806. Bemærk også, at DT i venstre vindue de fleste gange er 2.3. Det er forsinkelsen i sekunder mellem signalets afsendelse og modtagelse. DT skal ligge omkring 2.6 ved EME. Hvis DT er tæt på 0, er det ikke en QSO via Månen, men sandsynligvis via tropo.

Skrevet af OZ1BXM Lars Petersen oz1bxm@pobox.com 28. maj 2022.
OZ1BXM homepage in English
Dansk forside