Sequencer med variabelt delay

Når artiklen (forhåbentlig)  bringes i OZ, vil den også kunne læses på denne side.

Artiklen findes i en kort version på engelsk. Her kan du også downloade sketchen til Arduino Nano.

19-Oktober-2017. Lars Petersen, OZ1BXM
Home