Wimo 70 cm X-Quad

På denne side beskrives, hvordan en 70 cm X-Quad antenne fra Wimo samles. Billederne kan forhåbentlige være til hjælp, hvis du selv anskaffer denne antenne. Til sidst beskriver jeg mine erfaringer med antennen.

Antennen samles


De udpakkede antennedele.
Udpakning
Nederst til venstre på fotoet ses quad-elementet (1) med 2 N-bøsninger. Det måler 24 cm x 24 cm. Ved siden af ligger en plasticpose (2) som indeholder forskellige beslag og skruer. Dernæst ses antennens bom (3), som måler 20 mm x 20 mm og er 128 cm lang. Øverst ses antennens elementer (4) hvoraf de fleste har samme længde (direktorer) mens 2 af dem er længere (reflektor).


Skruer og beslag
Skruer og alu-beslag
De 16 alu-beslag (1) med tilhørende skruer, fjederskiver og møtrikker bruges til fastspænding af direktorerne og reflektoren. 

Den selvskærende skrue (2) bruges til at fastspænde et alu-bånd til bommen (se nr. 2 på næste foto). 

To fjederskiver og to møtrikker (fra bunken ved 6) bruges til at fastspænde quad-elementet til bommen.

To spændeskiver (3), to fløjmøtrikker (4) og to skruer (5) samt to skiver fra bunken ved (6) bruges til mastebeslaget. De øvrige dele til mastebeslaget er ikke med på billedet. 
 Midten af quad-elemtet.
Quad-elementet
På billedet ses den midterste del af quad-elementet. Det består af en alu-kasse med 2 N-bøsninger. Fra kassen udgår 4 alu-bånd til alu-rammen.

Den venstre N-konnektor (1a) er forbundet til alu-bånd 1. Konnektor 1a bruges, hvis man ønsker vandret polarisation. Den højre N-konnektor (4a) er ligeledes forbundet til alu-bånd 4. Denne konnektor giver lodret polarisation. Alu-bånd 2 skal fastspændes til bommen. Alu-bånd 3 er monteret fra fabrikkens side. 

De 2 skruer (5), som går igennem alu-kassen, skal der ikke røres ved. Skruerne skal fortsætte op gennem 2 forborede huller i bommen, så alu-kassen kan spændes fast. 
 Quad-elementet fastspændes på bommen.
Quad-elementet monteres 
På billedet ses hvorledes quad-elementet fastspændes på bommen ved hjælp af to fjederskiver og to møtrikker (1). Desuden bruges den selvskærende skrue (2) til at fæstne alu-båndet til bommen. Jeg måtte bore et nyt hul i bommen til denne skrue, da hullet fra fabrikkens side ikke sad hvor det skulle.

Det er ikke helt let at få quad-elementet sat på plads på bommen. Der skal nørkles lidt, men det kan lade sig gøre uden at bruge vold.Quad-elementet monteret på bommen.
Quad-element på bom
Her ses quad-elementet monteret på bommen. De to N-konnektorer vender nedad. 

Reflektor, foto 1
Her ses hvordan reflektoren monteres på bommen. Alu-beslaget monteres inderst ved bommen, dernæst reflektoren. På den måde sikrer beslaget, at reflektoren placeres korrekt på bommen. 

Monteringsrækkefølgen er således (set fra oven som på foto):

møtrik - skive - reflektor - beslag - bom - beslag - reflektor - skrue
 


Reflektor, foto 2
Her ses reflektoren fra en anden vinkel. Man ser tydeligt, at de 2 alu-beslag sidder inderst tættest ved bommen. 

Alle direktorerne fastgøres på samme måde som reflektoren.


Mastebeslag, trin 1
Første trin er at putte bøjlen gennem det store mastebeslag som vist på foto til venstre.
Mastebeslag, del 2
Dernæst skrues Wimo-beslaget fast til det store mastebeslag. Den kvadratiske antennebom skal gå gennem beslaget.
Mastebeslag, del 3
Til sidst sættes det lille mastebeslag ind i bøjlen hvor det fastspændes med 2 store skiver plus 2 fløjmøtrikker. 

Erfaringer med antennen 

Den gamle 70 cm antenne er en 6 element yagi med 10.0 dBd gain fra Vårgårda Radio. Denne bruges som reference. Den nye antenne er en 70 cm X-Quad med 12.8 dBd gain fra Wimo . Alle målinger er foretaget på min QTH i Holstebro (JO46gi) med forforstærker ved antennen. Begge antenner er placeret i samme højde over jorden: 7 m. Antennerne er monteret på husgavlen med almindelige beslag af samme slags, som bruges til radio- og TV-antenner. Ingen af antennerne kan eleveres.
 
Sender 6-el yagi 18-el X-Quad
Beacon OZ7IGY nær Ringsted
432.471 MHz, distance 227 km
Hørbar alle dage (100 %). Samme som yagi.
Beacon DB0VC nær Kiel
432.420 MHz, distance 273 km
Hørbar næsten alle dage (90%). Samme som yagi.
FO-29 satellite 
Downlink 435.850 MHz CW/SSB 
Hørbar med fading Ingen fading ved modtagelse.
God signalstyrke når satelliten befinder sig under 30 graders elevation.

Konklusion

Som det kan ses i tabellen ovenfor er modtagelsen af satellitsignaler forbedret i forhold til den gamle antenne. Fading er væk - det skyldes helt sikkert antennens cirkulære polarisation. Til satellitkørsel kan jeg sagtens anbefale denne antenne.

Til trafik på 70 cm med CW/SSB ville jeg vælge en længere yagi med horisontal polarisation.Her får man mere for de samme penge, større gain, og en antenne, som ikke fylder så meget. 

Skrevet af OZ1BXM Lars Petersen 22-Maj-2007. Revideret 02-Aug-2010.

Home