Reparation af Yaesu G-600 rotor

Yaesu G-600 med mast clamp.
I det følgende beskrives, hvordan et defekt potmeter i en Yaesu G-600 rotor udskiftes. Rotoren ses på billedet til venstre.

Du kan klikke på alle fotos på denne side og se en større version. 

Et nyt potmeter kan købes hos firmaet UKW-Berichte, som har en webshop. Potmeterets varenr er "01999-KR-Poti". 

Før du begynder

Man bør ikke straks begynde arbejdet med rotoren. Først skal den indstilles på en position, så den let kan samles igen. Jeg anbefaler at placere rotoren i nord (0 grader). 

Rotorens opbygning

Yaesu G-600 principtegning.
Når man skal reparere en rotor, bør man vide noget om hvordan den er opbygget. På tegningen til venstre vises principperne i rotorens konstruktion.

På tegningen er den drejbare overdel rød mens den stationære underdel er blå. Overdelen kan adskilles i 2 dele (den holdes sammen af 4 skruer, som sidder udvendigt ved den stiplede linie). Overdelens kontakt med underdelen sker gennem et dobbelt kugleleje (de 4 sorte kugler på tegningen).

Overdelen drejes af motoren, som via adskillige tandhjul bevæger tandkransen. Tandkransen er fastgjort til rotorens overdel. Motor og tandhjul er fastspændt på rotorens underdel; det er kun tandkransen med overdel, som drejes. 

Tandkransen driver et lille tandhjul, som er forbundet til et potmeter (Pot på tegningen). Kontrolboxen aflæser overdelens stilling ved at måle potmeterets modstandsværdi. Potmeteret har værdien 500 ohm.Yaesu G-600 uden mast clamp.
Mast clamp fjernes
Når rotoren er kommet indendørs, skal mast clamp tages af. Den er monteret på rotorens overdel med 4 skruer, som let kan fjernes. På billedet ses rotoren uden mast clamp.

Rotoren adskilles


Rotorens overdel.
Rotorens overdel
Fjern de 4 udvendige skruer, som holder overdelen sammen. Når skruerne er væk, holdes de 2 dele sammen med hænderne, og man vender rotoren på hovedet, så den nu løsnede overdel kan stå på bordet, mens underdelen og den nederste del af kuglelejet løftes væk og placeres ved siden af. 

På fotoet til venstre kan man se overdelen med tandkrans og de øverste kugler. Kuglerne ligger løst i en fordybning i tandkransen. 

Tandkransen kan godt fjernes fra overdelen, men det er ikke gjort på dette foto.Rotorens underdel.
Rotorens underdel
Underdelen af rotoren ses på fotoet til venstre. Tandhjul og motor befinder sig under den runde metalplade. Oven på pladen er fastgjort 2 kontakter, som afbryder motorstrømmen, når rotoren når sin yderstilling (0 grader og 360 grader). Kontakterne aktiveres af en pal i overdelen, som skubber til den metalarm, som ses i midten.

På fotoet kan man også se det øverste kugleleje som en rund krans med en fordybning, hvori de øverste kugler har ligget. Man kan også se kuglerne i det nederste kugleleje; de ligger i overdelens bund. Overdelens bund hænger hvor den gør, fordi den støttes af det sorte bakelitdæksel på siden af huset. Dette dæksel kan ikke ses på dette foto, men på nogle af de andre. 
 
 

 Potmeteret med de 2 tandhjul,som driver det.
Potmeter
Fotoet viser potmeterets aksel, hvorpå der er fastspændt et metaltandhjul. Dette tandhjul drives af et nylontandhjul, som igen drives af tandkransen. Tandkransen ses ikke, den ligger jo sammen med overdelen.

Selve potmeterets hus er nede i underdelen.

Metaltandhjulet er fastspændt til potmeterakslen med en pinolskrue. Denne skrue kan løsnes med en 1.5 mm umbraconøgle når tandhjulet skal fjernes. 

 De 5 bundskruer løsnes med en stjerneskruetrækker
Bundplade
På billedet ses, hvordan de 5 stjerneskruer i bundpladen fjernes. Dernæst kan man løfte geardelen ud af rotorhuset. Dog skal ledningerne til motoren lige frigøres. Det vises på næste billede.


Bakelitdækslet fjernes.
Bakelitdæksel
Her ses, hvordan bakelitdækslet fjernes, således at ledningerne kan følge med motoren, når denne løftes op. Bemærk, at overdelens bund, som indeholder kugler, ikke længere understøttes af bakelitdækslet, men hviler på bordet.

Det grå rotorkabel fjernes fra terminalen, således at kablet ikke generer arbejdet. Hver enkelt af de sorte ledninger i kablet afmærkes, så de senere kan forbindes til den rigtige terminal. 


Motor og gear løftes ud af rotorhuset.
Motor og gear
Geardelen med motor og potmeter løftes ud af rotorens hus. De farvede ledninger og terminalen skal "hjælpes" igennem hullet i bunden af rotorhuset. 


Den adskilte rotor.
Klar til udskiftning af potmeter
Nu er hele rotoren adskilt og vi er klar til udskiftning af potmeter. 

Billedet: Forrest ses geardelen hvorpå motoren og det gamle potmeter sidder. Bagerst til venstre ses den tomme underdel. I midten ses det nederste kugleleje. Bagerst til højre ses overdelen med tandkrans og kugler. 

 
 


PotmeterModstand
endestop0 ohm
0 grader7 ohm
90 grader123 ohm
180 grader240 ohm
270 grader360 ohm
360 grader482 ohm
endestop520 ohm
Nyt potmeter
Forberedelse
Det nye potmeter drejes med uret (fully CW) indtil endestop. Dernæst drejes det nogle grader i modsat retning, indtil der måles 7 ohm mellem midtpunktet og enden. 

Montage
Det nye potmeter monteres og loddes til de bestående ledninger. Det gamle potmeter var forbundet til rotorkablet med 2 ledninger. Det nye potmeter har 3 forbindelser som alle er ført ud til rotorkablet. 

Kontrolmåling
Rotoren samles. Der måles med et ohmmeter, at værdierne fra tabellen overholdes. Potmeteret må aldrig komme ind i det røde område! Årsagen er, at potmeteret risikerer at lide mekanisk overlast, hvis det drejes helt til endestoppet, og så bliver dets levetid kort.

Skrevet af OZ1BXM Lars Petersen 28-Apr-2007. Revideret 14-Nov-2015.

Home