Reparation af Kenpro KR-550 rotor

Problemet 

KR550 i vindue
Fig. 1. Kenpro KR-550 elevationsrotor.

Min Kenpro KR-550 elevationsrotor "frøs fast" i 45 graders elevation mens styreboksen viste 20 grader. Rotoren trænger virkelig til et eftersyn, måske reparation!

Ved at google på nettet fandt jeg frem til en anvisning fra PA1IVO om adskillelse og reparation af denne rotortype. 

NB: Du kan klikke på alle fotos for at se en større version.

Rotoren adskilles

4 redskaber 
Fig. 2. Værktøj til løsning af fastsiddende bolte.

Rotorens hus holdes sammen af 8 bolte (M6x16 med stjernehoved). De var umulige at løsne med en stjerneskruetrækker - de var simpelthen groet fast.

En video på Youtube gav mig en ide. Jeg fik alle boltene løsnet ved at bruge følgende værktøj (se figur 2):
  • Stearinlys
  • WD-40 spray
  • Varmepistol 2000 W
  •  Rørtang
Først opvarmes bolten med varmepistolen i ca. 15 sekunder og derefter sprayes WD-40 på bolten. Prøv nu om bolten kan løsnes. Det kunne den ikke i mit tilfælde.

Næste skridt er at opvarme bolten igen i 15 sekunder. Dernæst presses stearinlyset mod den ophedede bolt så stearinen smelter og løber ned over boltens hoved. Stearinen trænger også ind mellem bolt og gevind. Stearinens konsistens er som en klar væske. Dette gentages 3 gange.
vandpumpetangen løsner bolten
Fig. 3. Bolten løsnes med en vandpumpetang.

Bolten løsnes mens den stadigvæk er varm. Brug en vandpumpetang (figur 3). Det er bedst at dreje pludseligt og hurtigt (med et snuptag). Der lyder et klik fra bolten når den går løs. Herefter kan den skrues ud på normal vis med en stjerneskruetrækker. Bolten ødelægges ikke ved denne behandling, men den trænger til at blive renset for stearin!
Rotor ej adskilt
Fig. 4. Rotorhuset er klar til adskillelse.

Her ses rotoren efter at de 8 bolte er fjernet. Der løb en del vand ud af huset, da boltene blev løsnet. Den højre halvdel af huset (A) fjernes først.
hus A fjernet
Fig. 5. Husets højre halvdel er fjernet.

Nu er højre halvdel af huset fjernet. Kuglelejet i denne del af huset ser fint ud; der mangler ikke smørelse og alle kugler er intakte.

Jeg finder stadigvæk vand inden i rotorhuset. Der sidder dråber overalt. Jeg beslutter at gøre ventilationshullet i bunden større, så huset bedre kan tørre indvendigt.

 


socket for the control cable
Fig. 6. Bøsningen til styrekablet er frigjort.

Før den anden halvdel af huset kan fjernes, må bøsningen til styrekablet tages ud. De 4 skruer løsnes, og de 6 ledninger frigøres. Jeg valgte at klippe ledningerne over, da aflodning var for besværligt.
Fire bolte fjernes
Fig. 7. Boltene, som er markeret med en rød cirkel, skal skrues ud.
 
Figur 7 viser placeringen af de 4 bolte, som skal skrues ud før gearkassen kan tages ud af huset. De sad godt fast! Jeg gav boltene noget WD-40 spray og ventede et par minutter før jeg løsnede dem med en unbracko-nøgle. 


motor gear aksel
Fig. 8. Motor, gear og aksel.
Nu er rotoren adskilt. Forklaring til figur 8:

1 er resterne af en tværbom af træ (den har desværre sat sig fast inde i akselen).
2 er en kobberplade, som aktiverer de 2 switche til endestop.
3 et det tandhjul som drejer akselen. 
4 er en motorkondensator.
5a og 5b er kontakter til endestop. De aktiveres af kobberpladen (2) når akselen drejer.
6 er et potmeter på 500 ohm. Kun potmeterets aksel ses på fotoet.


Fejlsøgning 

Urenheder i tandhjul
Fig. 9. Klumper af størknet fedt i det store tandhjul.
Først tilsluttede jeg kontrolboksen for at se, om motoren kunne køre rundt. Det kunne den, og alle tandhjul i gearkassen roterede som de skulle. Så det var ikke her fejlen var.

Det store tandhjul, som drejer akselen (nr. 3 på figur 8), havde klumper af størknet smørefedt siddende i tænderne. Det var disse klumper, som havde forhindret akselen i at dreje!

Efter rensning af det store tandhjul med rensebenzin og en tandbørste kan det atter frit dreje rundt. Tandhjulene i gearkassen blev renset på samme måde.
500 ohm potmeter
Fig. 10. Det nye potmeter.
Jeg udskiftede også det 500 ohm potmeter, som sidder i rotorhuset. Potmeteret blev købt i Online-shoppen hos UKW-Berichte (varenr. 01999-KR-Poti). Pris 27 EUR plus forsendelse.


Justering 

90 grader kontrolboks
Fig. 10. Kontrolboksen viser 90 grader.

Kontrolboksen tilsluttes motoren, som ligger frit på bordet. Brug UP/DOWN og lad motoren køre indtil kontrolboksen viser 90 grader. 


 
aksel indstilles på 90 grader
Fig. 11. Akselen indstilles til 90 grader.
Det store tandhjul, som drejer akselen, skal nu monteres, så stregen peger på 90 grader.

Når rotoren senere er samlet, bør det kontrolleres, at viseren på kontrolboksen følger akselens drejning.  

Afslutning

KR550 finished repair
Fig. 12. Rotoren er samlet igen.

Rotoren rengøres indvendig og udvendig. Gearkassens lejer smøres behersket. WD-40 bør ikke bruges som smøremiddel. Brug i stedet en tynd olie, gerne tilsat teflon. Dette råd fik jeg af 2 medamatører. Der er selve lejerne, som behøver smørelse, og ikke tandhjulene!

Ved samling af rotorhuset brugte jeg "Flydende pakning" fra thansen.dk (varenr. 99444270002) mellem de 2 dele - så holdes vand og støv ude.

De 8 bolte, som holder rotorhuset sammen, blev erstattet med nye M6x16 rustfri unbrako skruer (varenr. U616N) fra Cykelpartner.dk. Før montering blev boltenes gevind indsmurt i Loctite 243 skruesikring fra thansen.dk - så sidder boltene fast, men kan også løsnes igen om nødvendigt.  

Til sidst blev ventilationshullet i bunden boret op til Ø5 mm.


Udskifte rustne kugler 3 år senere

Rustne kugler
Fig. 13. Rustne kugler i et hovedleje.

Udskifte kugler i hovedlejerne 
Tre år senere sad rotoren fast igen. Efter nogle måneders stilstand om vinteren kunne akselen ikke dreje. Denne gang var årsagen, at nogle kugler i begge hovedlejer var rustet fast. Jeg ærgrer mig over, at jeg ikke udskiftede dem, dengang rotoren var adskilt for nogle år siden!   
Kugleholder korrekt monteret
Fig. 14. Kugleholderen skal sidde rigtigt uden overlap.

Alle kugler i begge hovedlejer blev fjernet, og lejerne renset. Kuglerne blev udskiftet med nye (dimension 5/16 inch svarende til 7,938 mm). Jeg købte dem hos Randers Tekniske Forretning. Forsøg ikke med andre dimensioner, heller ikke med 8 mm kugler.

Først anbringes kugleholderen. De nye kugler sættes på plads i kugleholderen en efter en. Hver kugle skal være indsmurt i kuglelejefedt. Jeg anvendte den type fedt, man bruger til cykler. Når alle kugler er på plads, skal kugleholderen være monteret som vist på figur 14.

Bemærk, at kuglerne ikke roterer, når de er anbragt i kugleholderen. De sidder stille, og det er akselen, som drejer sig. De to hovedlejer må betegnes som glidelejer, og ikke som kuglelejer.

Hovedlejerne ikke må mangle fedt. Hvis det sker, vil lejet sætte sig fast.


Leje smurt
Fig. 15. Nye kugler er monteret.
De nye kugler er monteret i  kugleholderen. 
Aksel + motor skubbes ind i huset
Fig. 16. Aksel + motor skubbes ind i huset.

Akselen drejes som vist på figur 16 og anbringes oven på gearkassen. Aksel + motor skubbes forsigtigt ind i venstre halvdel af huset. Nu kan motoren fæstnes med 4 umbracobolte. Herefter kan den anden del af huset skubbes på plads. De to halvdele spændes sammen ved hjælp af 8 umbracobolte.

Bemærk på figur 16, at de 6 ledninger er forlænget. Så er det lettere at arbejde med motoren.
gradskala
Fig. 17. Kalibrering med gradskala.
Kalibrering
Gradskalaen på figur 17 bruges til at kalibrere rotoren. Jeg bruger kun den venstre del af skalaen (0 til 90 grader). Jeg lader ikke rotoren gå over 90 grader.

Spændingen over potentiometeret er konstant 4,97 V DC (leveres af kontrolboksen). Jeg har målt spændingen på midterarmen af potmeteret (Upot) i forhold til stel:

GraderUpot
00,38 V
150,79 V
301,17 V
451,50 V
601,87 V
752,23 V
902,58 V

Når hovedakslen når til -5 grader (Upot = 0,17 V) afbrydes strømmen til motoren fordi kontakten til endestop aktiveres. 

Hvis computerens software er indstillet på 30 graders elevation, skal rotoren også stå på 30 grader. Denne synkronisering kontrolleres med skalaen på figur 17.

Skrevet af OZ1BXM Lars Petersen juni 2017. Revideret 18. maj 2021.

Home